Remissunderlag

Djursjukhus, veterinärkliniker och övriga
vårdgivare är välkomna att skicka remiss till Sport Dog Academy gällande
hundar som behöver få hjälp med olika behandlingar och
rehabiliteringsinsatser. Skicka ett mail till oss på
info@sportdogacademy.se med följande uppgifter ifyllda:

Remitterande vårdgivares namn:

Remitterande kliniks namn, telefonnummer och e-postadress:

Hundägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress:

Hundens namn:

Hundens registeringsnummer:

Hundens födelsedatum:

Hundens ras:

Hundens kön:

Är hunden försäkrad? Om JA, skriv försäkringsbolagets namn. Om NEJ, skriv oförsäkrad.

Diagnos och diagnoskod:

Anamnes och status samt eventuell behandling hunden redan fått:

Obs, bifoga hundens journalkopior i mailet till oss!

Typ av behandling hunden remitteras till oss för:

Övriga upplysningar: