Core-träning hund

Core-träning hund

Kompensatoriska rörelsemönster och försämrad bålstabilitet

I början av livet har de flesta valpar såväl som de flesta barn bra rörelsemönster och kan utföra grundläggande rörelser på ett optimalt sätt. Du kan se att valpen utan minsta ansträngning kan rulla runt och snurra lika lätt åt båda hållen. Eller att den lilla ettåriga människan utan tvekan kan gå ner i en smidig och kontrollerad djup knäböjning.

En del individer går genom livet med fortsatt god rörelse och bra stabilitet. Många av oss andra förändrar våra rörelsemönster under livet, ofta till följd av saker som sker både i vår yttre och inre miljö. Av olika anledningar väljer både hundar och människor att lägga på ett eller flera filter av kompensatoriska rörelsemönster på de tidigare så välfungerande rörelseprogrammen. De här kompensationerna kan komma plötsligt lika väl som att de gradvis kan smyga sig på. En dag kan hunden inte längre snurra tight åt vänster. Väldigt många vuxna är inte ens i närheten av att kunna sitta på huk med hälarna i golvet.

Varför blir det så här? Varför kan inte jag göra det som ett ettårigt barn klarar av?

Anledningarna till att vi och hundarna väljer kompensatoriska rörelsemönster är lika många som de möjliga sätten att kompensera. Det kan starta med något så trivialt som att jag alltid bär väskan på vänster axel. Min kropp måste förhålla sig till denna upprepade snedbelastning. För att kunna hålla emot den ökade vikten mot vänster axel kanske jag måste strama till höger höft. Om höger höft blir stel kan jag få svårt att sträcka ut höften i steget…vilket kanske tvingar höftböjaren att kompensatoriskt blir kort…vilket i sin tur kan slår ut möjligheten att aktivera core-muskulaturen osv. Hunden som exempelvis blivit kort i bogmuskulaturen efter en sträckning eller en överbelastning kan också den behöva lägga sig till med ett kompensatoriskt rörelsemönster för att klara av att ta sig fram i livet.

Smärta stör all fys- och rehabträning

Ser du att din hund lagt sig till med ett kompensatoriskt rörelsemönster så är det viktigt att försöka få klarhet i vad det är som har orsakat detta. Har hunden ont kan hunden behöva sättas på smärtlindrande läkemedel eller någon typ av manuell behandling för att smärtan ska mildras/försvinna. Smärta slår ut all rehab- och fysträning, så om din hund har ont måste en plan för att komma till rätta med det sättas upp för din hund.

Grundläggande core-träning som du själv kan göra för att hjälpa din hund

Ett kompensatoriskt rörelsemönster där core-musklerna inte aktiveras med rätt timing behöver dock inte ha något med smärta hos hunden att göra. Din hund kan bli kvar i tanken att det är säkrast att använda det kompensatoriska rörelsemönstret för att den en gång i tiden kanske haft ont eller varit stel.

Här finns det massor du kan göra för att hjälpa din hund att ”skala bort” de kompensatoriska filtrena och hitta tillbaka till det ursprungliga, optimala rörelse- och stabiliseringsstrategierna.

Så här kan du börja träna din hunds core-styrka:

1) Grundträning:

1a) Ställ hunden så kvadratiskt som det går på golvet eller på rörligt underlag. Titta efter symmetri! Tänk bord! Ett ben i varje hörn och ryggen rak som den neutralt jämna bordsskivan. Tassarna ska inte roteras ut eller roteras in, utan de ska vara så parallella i linje med hundens kropp som det bara går.

1b) Om hunden roterar tassen inåt eller utåt, så ta tag i tassen och håll den i rätt position med ett litet tryck mot underlaget i ca 5-10 sekunder.

1c) Prova sedan att åter ställa upp hunden. Om tassen fortfarande inte hålls rak så upprepa proceduren i punkt 1b) ytterligare några gånger.

Hunden står som ett bord, en tass i varje hörn och en rak rygg.

 

2) Utökad träning, tryck på sidan av hundens rygg för att utmana balansen och aktivera bålstabiliteten:

2a) När hunden står kvadratiskt med en tass i varje hörn, tryck lätt på ena sidan av hundens rygg.

2b) Invänta en motreaktion från hunden på så vis att du känner att den trycker emot dina fingrar. Nu har hunden hittat kontakten mellan centrala nervsystemet och de muskler som skapar core-stabiliteten.

2c) Släpp trycket och upprepa detta 3-5 ggr.

2d) Tryck sedan med samma lätta tryck på den andra sidan av hundens rygg och håll trycket tills du känner att hunden trycker emot.

2e) Släpp trycket och upprepa detta 3-5 ggr.

Tryck lätt på sidan av hundens rygg och håll trycket tills du känner att hunden trycker emot.

 

3) Ytterligare utökad träning, lyft ett ben för att utmana balansen och aktivera bålstabiliteten:

3a) Lyft ett av hundens ben någon centimeter från underlaget. Observera att du inte behöver lyfta högt, det räcker med att tassen lyfts en centimeter!

3b) Om hunden då vill rotera ut eller rotera in något av de andra benen, så ta tag i tassen på det ben hunden vill rotera in eller ut och ställ tassen i rätt position (så parallell med hundens kropp som det går). Håll kvar den tassen mot underlaget med ett lätt tryck i ca 5-10 sekunder samtidigt som du håller det andra benet upplyft.

3c) Om hunden står bra så kan du trycka med ena handen lätt mot sidan av hundens rygg samtidigt som du håller ett ben upplyft 5-10 sekunder.

3d) Upprepa detta 3-5 ggr.

Lyft ett av hundens ben en centimeter från underlaget och tryck vid behov den andra tassen lätt mot underlaget.

 

Lycka till med core-träningen med era hundar!

/Eva

Author

Similar Posts