Effekter av laserterapi på hundar med armbågsartros

I en amerikansk studie (randomiserad och dubbelblind) från 2018 utvärderade man effekten av laserterapi på hundar med armbågsartros. 20 hundar med artros i armbågarna deltog i studien, hälften av dem valdes slumpmässigt ut för att få laserterapi (10-20 J/cm2) och den andra hälften fick endast inaktiv behandling (“sham”) med 0 J/cm2. Behandlingen pågick under 6 veckor. Grad av hälta, smärta samt dos av NSAID registrerades innan första behandlingen och 7-10 dgr efter sista behandlingen. 

Kort om laserterapi

Laserterapi är en behandlingsmetod där man med hjälp av laserljus stimulerar läkning, smärtlindrar och dämpar inflammation. Cellerna absorberar specifika våglängder av ljus, vilket initierar processer inom cellerna som får en biologisk effekt. Laserterapi används inom rehabilitering för att stimulera vävnadsfunktion utan att därmed få en termisk, upphettande, effekt. Metoden är smärtfri, icke invasiv och utan biverkningar.

Kliniska resultat av laserterapi är beroende av ett flertal parametrar: våglängden på laserljuset, lasern uteffekt, behandlingsdos (Joule) och behandlingsintervall. Om dessa parametrar inte är optimala kan man får en negativ behandlingseffekt, eller en mindre effektiv behandlingseffekt än avsett. I vissa fall har man funnit att lägre doser rent av är mer effektiva än höga doser, medan man på människor med kronisk muskelsmärta har funnit att höga doser och hög uteffekt har varit mer effektivt. Således tycks det finnas en optimal dos för olika kliniska tillämpningar. Effektiva våglängder för terapeutisk laserterapi bör befinna sig inom spektrat 600-1070 nm.

Studiens metod

Patienterna i studien kom från tre veterinärkliniker; Massachusetts Veterinary Referral Hospital, Bulger Animal Hospital och Essex Animal Hospital. Samtliga hundar hade ensidig eller dubbelsidig degenerativ ledsjukdom och var mellan 2-13 år gamla. Alla hade röntgenverifierad artros i armbågarna, minskad ROM (Range of Motion) och/eller smärta vid böjning eller sträckning av armbågsleden.

Hundarna fick behandling 2 gånger/veckan på båda armbågarna, antingen med 10-20 J/cm2 eller 0 J/cm2. Efter 3 veckor fick djurägarna instruktioner om att halvera dosen NSAID och behandlingarna fasades ut till 1 gång/vecka i ytterligare 3 veckor.  Mot slutet av studien mättes hundens hälta, smärtnivå och NSAID-dos återigen.

Studiens resultat

Hos 82% av hundarna som fick laserterapi kunde man minska på dosen NSAID med minst 50%. NSAID-dosen kunde ej minskas hos någon av de andra hundarna som ej fick laserterapi. Även när det gällde grad av hälta såg man en större minskning hos hundarna som fick laserterapi jämfört med dem som inte fick det. Smärtreaktionerna minskade hos samtliga hundar som deltog i studien, men man såg en större förbättring hos de hundar som fick laserterapi.

Author

Similar Posts