Elektroterapin är en väl beprövad behandlingsmetod som har använts både på människor och djur under lång tid. I Sverige har behandlingsmetoden hamnat lite i skuggan av andra behandlingsmetoder som exempelvis laserterapi, men i många andra länder används elterapi i stor utsträckning inom rehabiliteringen av människor och djur.

Behandlingsfilosofin bygger på att kroppens nervimpulser till stor del styrs av elektriska impulser. En elektroterapibehandling syftar till att öka blodcirkulationen och stimulera nervimpulsflödet i ett område med spända muskler och svullna mjukdelar med hjälp av låg- och mellanfrekventa elströmmar. Med elektroterapi, och då främst den diadynamiska galvanströmmen, kommer man åt att behandla spänningar även i djupt liggande muskler. Elektroterapi är, till skillnad från TENS, en smärtfri behandlingsmetod. De flesta hundar slappnar av och ser ut att njuta av behandlingen.

Elektroterapi används för smärtlindring, muskelavslappning, stimulerar utläkning av inflammationer och kan även stimulera nervimpulsflödet till mjukdelsstrukturer.