Sport dog academy, Fotograf Hanna Solstrand
Fotograf Hanna Solstrand

Funktionell träning

Funktionell träning syftar till att optimera hundens funktion och rörelsekvalitet. Minsta lilla rörelse måste förekommas av dynamisk stabilitet innan den kan utföras.

Stabiliseringsstrategin involverar aldrig en enskild muskel utan verkar i långa kedjor genom hela kroppen. När rygg och övriga leder i kroppen är dynamiskt stabila blir rörelserna effektiva och minimal energi åtgår för att göra rätt rörelse.

Bra bålstabilitet (core-stabilitet) är viktig för god kroppskontroll. Hundens uthållighet förbättras också eftersom god bålstabilitet och god andningsfunktion går hand i hand.

Vill du ha hjälp med att hitta lämpliga funktionella övningar för både dig själv och för din hund så är du välkommen till oss. Vår fina rehabsal är utrustad med alla redskap du och din hund kan behöva för att förbättra er balans och kroppskontroll.

WATER TREADMILL (VATTENTRASK)

Watertreadmill (WTM, vattentrask) är ett vattenlöpband där hunden i uppbyggande syfte rehab- och fystränas. Med denna typ av hydroterapi kan man med hjälp av individuellt anpassat vattendjup samt hastighet och lutning på bandet stimulera och förbättra hundens rörelsefunktion. Träningen på WTM görs under kontrollerade former och tillsammans med kunnig personal för att träningen verkligen ska förbättra din hunds rörelser. Vid träning med WTM är det lättare att kunna få hunden att verkligen ta ut rörelseomfång och steglängd. WTM kan användas i rehabsyfte för hundar som har en rörelsenedsättning, hundar som varit skadade eller för hundar som behöver komma igång med sina rörelser efter en operation. WTM passar även bra för fys- och konditionsträning av hunden.

Att både kunna läsa hundens rörelser och att se vid vilken vattennivå hunden, vid just detta träningstillfälle, klarar av att stabilisera sina rörelser som bäst, ställer stora krav på terapeutens kunskap och erfarenhet.

På Sport Dog Academy har vi både djupgående kunskap och lång erfarenhet vilket gör att vi kan erbjuda din hund individuella och adekvata fys- och rehabinsatser.