Fotograf: Anna Persson

Rörelseapparaten och nervsystemet

När vi talar om rörelseapparaten avses skelettet, lederna, musklerna och andra mjukdelar. För att rörelseapparaten ska kunna fungera krävs ständig kommunikation med nervsystemet.

Hur väl kommunikationen i det neuromuskulära systemet fungerar avgör individens funktion och kvaliteten på kroppskontrollen och rörelserna. Vid god motorkontroll, dvs god funktion i det neuromuskulära systemet, råder harmoni mellan rörelser och dynamisk stabilitet vilket skapar säkra och effektiva rörelser med minimal energiförbrukning. Dynamisk stabilitet betyder att individen förmår att hitta ny stabilitet i alla ledområden i varje rörelseskiftning genom hela rörelsekedjan.