Hundkiropraktik

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och kan översättas till ”att behandla med händerna”. Genom att studera patientens rörelser och med händerna undersöka (palpera) leder och muskler kan kiropraktorn diagnostisera förändringar i ledernas rörlighet, muskelspänningar och eventuella skador samt upptäcka förändrade och kompensatoriska rörelsemönster.

Det är vanligt att hunden någon gång under sin livstid får problem med sina rörelser och sin rörlighet. Syftet med kiropraktisk behandling är att återskapa normala rörelsemönster och optimera hundens funktion. Individens rörelseprogram utgår från det centrala nervsystemet och rörelsefunktionen styrs av hur väl samspelet mellan kroppens rörelseorgan och nervsystemet fungerar. Av olika anledningar, exempelvis smärta, skada eller degenerativa förändringar kan tidigare väl fungerande rörelseprogram försämras eller kompenseras med andra rörelser. Målet med den kiropraktiska behandlingen är att skapa möjligheter för hunden att kunna återgå till så bra rörelseförmåga som möjligt utifrån rådande förutsättningar.

När ska man gå till en kiropraktor? En kiropraktor utreder och behandlar skador och rörelsestörningar, men arbetar även med hälsokontroller, friskvård och rehab. Ju tidigare man kommer igång med behandlingen och de stärkande övningarna, desto bättre är förutsättningarna för att komma till rätta med rörelsestörningen.

Läs mer om hundkiropraktik

Fotograf Hanna Solstrand

Author