Så här  går undersökningen till

När en ny hund kommer till hundkiropraktorn så är alltid första steget att lyssna på hundägarens berättelse om vad denna sett hos hunden, tidigare skador och utredningar samt annat som kan vara betydelsefullt att veta. Varje hund är ett blankt blad och det är viktigt att inte ha några förutfattade meningar. Sedan görs en gånganalys och en stabilitetsanalys och slutligen undersöks muskler och leder. Först därefter gör kiropraktorn bedömningen om det här är en patient som ska behandlas eller om patienten istället bör remitteras vidare till veterinär, sjukgymnast eller annan vårdgivare. Hundar ska alltid utredas av veterinär vid rörelsestörningar av allvarligare slag, neurologiska skador eller vid misstanke om fraktur eller sjukdomar i inre organ.

Så här går den kiropraktiska behandlingen till

Om den sammanlagda bedömningen tyder på att det är en led eller muskel som orsakar problemet så behandlas området med kiropraktiska behandlingsmetoder. Vid ledmobilisering behandlas en rörelseinskränkt (låst) led med händerna, med ett snabbt, lätt tryck i en specifik riktning. Ledmobiliseringen ökar impulsflödet från ett ledområde till det centrala nervsystemet, vilket skapar förutsättningar för att återskapa hundens normala rörelsemönster. Behandlingen kompletteras ofta med stabilitetsövningar för att ytterligare förbättra hundens rörelsefunktion. Tillbaka

Author