Laserakupunktur, friskvård och rehabilitering enligt kinesisk medicin

Akupunktur är en av flera metoder som har sitt ursprung i den mångtusenåriga kinesiska medicinen. Detta medicinska system är ursprungligen utvecklat för behandling på människor och de
ursprungliga akupunkturkartorna är humankartor. Antika veterinära punktkartor har dock återfunnits och det bekräftar att man redan för flera tusen år sedan även behandlade sina djur med akupunktur. Det började med att man behandlade hästarna som man använde sig av i stridssammanhang. Men även inom jordbruket använde man sig avakupunktur på bruksdjur som kor, hästar, får, getter och grisar. Behandling av hundar och katter kom lite senare då man tog in dessa som sällskapsdjur.

Akupunktursystemet bygger på en holistisk grund där man ser till helheten i hela kroppen. Rörelseapparat, nervsystem, samspelet mellan olika organsystem, sinnesorgan, hormonsystem och
cirkulation av alla kroppsvätskor. Olika symtom orsakas av obalans i kroppens olika system och man använder specifika punkter på hela kroppen för att återställa balansen till det normala.
Akupunkturpunkterna som används för att reglera flödena har traditionellt behandlats med nålar eller genom att massera punkterna.
Modern teknik har möjliggjort att akupunkturpunkterna också kan stimuleras med en tunn laserstråle. Med laserakupunktur går behandlingen snabbare och det blir smidigare för djuret som då inte behöver ligga stilla så länge. Man undviker också själva sticket som kan upplevas som obehagligt för vissa individer.

Exempel på besvär som är lämpade för att behandla med
laserakupunktur:
 stelhet i muskler och leder
 inflammationer i muskler och leder
 hudbesvär
 besvär i mage och tarm
 stressrelaterade besvär
 oro
 allergiska besvär

Har din hund inga direkta besvär? Laserakupunktur som förebyggande behandling i friskvårdande syfte är en fin gåva till din fyrfota vän. Att genom behandling med laserakupunktur upprätthålla ett stärkt immunförsvar och bevara kroppen smidig ger en bra grund för att din hund ska hålla sig frisk, glad och aktiv.

Author

Similar Posts