På-plats-utbildning

Beskrivning av kursserien

Led för led är en serie fristående kurser på vardera två heldagar där du som är yrkesverksam inom hundrehabilitering, på en djup detaljeringsnivå, får lära dig mer om hundens olika leder. Ett ledområde per kurs studeras. Frågor kursen fokuserar på är: 

 • Vilka är de anatomiska strukturer som bygger upp just denna led? 
 • Vilka är det vanligaste ortopediska besvären som drabbar leden? 
 • Differentialdiagnostik.
 • Lär dig tolka röntgenbilder. Du får lära dig hur leden ser ut normalt, vilka anatomiska normalvariationer som kan förekomma, hur man med radiologi kan verifiera de vanligast förekommande skadorna i aktuell led? 
 • Räcker det med röntgen? När och varför väljer man andra undersökningsmetoder såsom MR, DT, UL?
 • Rörelseanalys, vad får oss att tänka på involvering från just en specifik led?
 • Hur palperar du strukturerna i den här leden? 
 • Hur kan skador i leden behandlas och rehabiliteras? 
 • Vad får vi inte missa i behandlingen och rehabiliteringen av besvär från aktuell led? 
 • När ska du alltid remittera vidare?

Vill du känna dig mer säker i ditt jobb med hundrehabilitering? Här har du kurserna som ger dig en trygg grund att stå på och de där extra guldkornen som kommer att skilja dig från andra yrkesverksamma ifråga om att ge hunden adekvat vård för att den ska kunna komma tillbaka till ett gott hundliv.

Varje enskild kurs teoretiska del är omfattande, men lika viktigt anser vi det vara att eleverna blir säkra i palpationsteknik och rörelseanalys.

För att verkligen kunna hjälpa en hund att komma tillbaka i god form efter en skada behöver terapeuten ha ett större helhetstänk än den traditionella ansatsen där man fokuserar på att söka orsaken till ett besvär enbart lokalt. För att få en bestående förbättring hundens funktion i rörelseapparaten kommer vi under de här kurserna förutom att titta lokalt även se på kroppen som en samverkande helhet – detta går som en röd tråd genom hela kursserien. Det är en kropp, allt kan påverka!

Lärarpresentation

Eva Solstrand, leg kiropraktor och IVCA-cert hundkiropraktor

Ansvarig för kursserien är Eva Solstrand, som har gått den femåriga kiropraktorutbildningen på Skandinaviska kiropraktorhögskolan och är av Socialstyrelsen legitimerad kiropraktor. Eva har under många år jobbat med kiropraktisk behandling och rehab för människor, både på den egna kliniken Solstrands kiropraktik & rehab och även som konsult på Nynäs Rehab Center. 

Eva har även en specialistutbildning med inriktning på hund- och hästkiropraktik från the International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC) i Tyskland. Utbildningen vid IAVC är öppen för legitimerade kiropraktorer och veterinärer. Utbildningen omfattar teoretiska och praktiska kurser med kiropraktisk och veterinärmedicinsk inriktning. 

Eva är också diplomerad hundmassör från Axelson Animal Massage School samt diplomerad massör på humansidan av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Under de senaste åren har Eva gått en vidareutbildning i DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization), som omfattar funktionell rehabilitering och friskvård, på the Prague School of Rehabilitation and Manual Medicine.

Hundkiropraktik och rehab

Ann-Marie Appel, leg veterinär 

Ann-Marie Appel, leg veterinär 

Ann-Marie Appel är legitimerad veterinär och har under årens lopp varit yrkesverksam på ett flertal djurkliniker i Stockholm. Just nu jobbar hon som konsult på Tyresö djurklinik och Nacka djurklinik. Ann-Marie arbetar med inriktning på besvär från rörelseapparaten och hältutredningar. Ann-Marie är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare inom en rad inriktningar av veterinärmedicin.


Delkurs: Bogleden

Kursinnehåll:

 • Bogledens anatomi, dessa strukturer bygger upp leden
 • Bogledens fysiologi
 • Vilka är de vanligaste ortopediska besvären som drabbar bogleden
 • Differentialdiagnostik
 • Hur hittar vi besvär och skador i bogleden med hjälp av röntgen? Veterinären lär dig att tolka röntgenbilder och visar vad du inte ska missa på bilderna. Du får lära dig hur leden ser ut normalt, vilka anatomiska normalvariationer förekommer, hur man med radiologi kan verifiera de vanligast förekommande skadorna i denna led.
 • Räcker det med röntgen? När och varför väljer man andra undersökningsmetoder såsom MR, DT eller UL?
 • Hur behandlas de vanligaste besvären i bogleden? Kirurgiskt eller konservativt?
 • Rörelseanalys och stabilitetsanalys för att utvärdera bogledens funktion.
 • Palpation av bogleden. Lär dig att palpera bogleden och de strukturer som bygger upp den
 • Vad bör ingå i rehabiliteringen av bogledsbesvär, vilka övningar är uppbyggande och vad ska hunden undvika under konvalescensen.

Utbildningsmål

Eleven ska vid slutförd kurs inneha omfattande och mycket goda kunskaper om hundens bogleds anatomi, fysiologi och de vanligaste besvären från leden. 

 • Eleven ska känna till de vanligaste differentialdiagnoserna som ger besvär i leden. 
 • Eleven ska även ha kunskap om att tolka en röntgenbild utifrån normal anatomi, normala anatomiska avvikelser samt patologi i leden. 
 • Eleven ska ha kännedom om hur de vanligaste besvären behandlas veterinärmedicinskt och/eller konservativt. 
 • Eleven ska behärska avancerad palpationsteknik och grundläggande rörelseanalys. 
 • Eleven ska ha insikt i när hunden bör remitteras vidare till veterinär. 
 • Eleven ska ha goda kunskaper om lämplig rehabilitering av bogledsbesvär och kunna rekommendera bra uppbyggande rehabövningar.

Efter utbildningen kommer eleven ha en för marknaden unik kompetens för att kunna erbjuda hundar med bogledsledsbesvär rätt behandling, veta när de ska remitteras till annan vårdgivare och ge adekvat rehabilitering. Eleverna kommer även att erbjudas företräde till kommande fortbildningskurser för yrkesverksamma terapeuter som kommer att hållas i Sport Dog Academys regi.

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom hundrehabilitering som exv: leg. kiropraktorer, leg. naprapater, leg. fysioterapeuter, leg. veterinärer, leg. djursjukskötare, hundfysioterapeuter och canineopater.

Kursinformation

När: inget nytt kursdatum bestämt för tillfället 


Delkurs: Höft- och bäckenlederna

Kursinnehåll:

 • Bäckenet och höftens anatomi, dessa strukturer bygger upp leden
 • Bäckenet och höftens fysiologi
 • Vilka är de vanligaste ortopediska besvären som drabbar bäckenet och höften?
 • Differentialdiagnostik
 • Hur hittar vi besvär och skador i bäckenet och höften med hjälp av röntgen? Veterinären lär dig att tolka röntgenbilder och visar vad du inte ska missa på bilderna. Du får lära dig hur leden ser ut normalt, vilka anatomiska normalvariationer förekommer, hur man med radiologi kan verifiera de vanligast förekommande skadorna i dessa leder
 • Räcker det med röntgen? När och varför väljer man andra undersökningsmetoder såsom MR, DT eller UL?
 • Lär dig mer om HD, HD-index, PennHIP, Distraction Index (DI) och Norbergs vinkel
 • Hur behandlas de vanligaste besvären i bäckenet och höften? Kirurgiskt eller konservativt?
 • Rörelseanalys och stabilitetsanalys för att utvärdera bäckenets och höftens funktion.
 • Lär dig att palpera bäckenet och höften och de strukturer som bygger upp den
 • Vad bör ingå i rehabiliteringen av bäcken- och höftbesvär, vilka övningar är uppbyggande och vad ska hunden undvika under konvalescensen

Utbildningsmål

Eleven ska vid slutförd kurs inneha omfattande och mycket goda kunskaper om hundens bäckenets och höftens anatomi, fysiologi och de vanligaste besvären från dessa leder. 

 • Eleven ska känna till de vanligaste differentialdiagnoserna som ger besvär i dessa leder. 
 • Eleven ska även ha kunskap om att tolka en röntgenbild utifrån normal anatomi, normala anatomiska avvikelser samt patologi i lederna. 
 • Eleven ska ha kännedom om hur de vanligaste besvären behandlas veterinärmedicinskt och/eller konservativt. 
 • Eleven ska behärska avancerad palpationsteknik och grundläggande rörelseanalys. 
 • Eleven ska ha insikt i när hunden bör remitteras vidare till veterinär. 
 • Eleven ska ha goda kunskaper om lämplig rehabilitering av bäcken- och höftbesvär och kunna sätta upp en rehabplan med hemgångsråd.

Efter utbildningen kommer eleven ha en för marknaden unik kompetens för att kunna erbjuda hundar med bäcken- och höftbesvär rätt behandling, veta när de ska remitteras till annan vårdgivare och ge adekvat rehabilitering. Eleverna kommer även att erbjudas företräde till kommande fortbildningskurser för yrkesverksamma terapeuter som kommer att hållas i Sport Dog Academys regi.


Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom hundrehabilitering som exv: leg. kiropraktorer, leg. naprapater, leg. fysioterapeuter, leg. veterinärer, leg. djursjukskötare, hundfysioterapeuter och canineopater.

Kursinformation

När: inget nytt kursdatum bestämt för tillfället 

Author