Massage

Massage är en behandlingsmetod som de flesta hundar uppskattar och som de blir mycket avslappnade av att få.

Med olika massagegrepp kan terapeuten erbjuda såväl behandlande massage som avslappningsmassage.

Vid behandlande massage jobbar vi med lite mer djupgående tekniker för att påverka spända muskler, muskelknutor sk triggerpunkter och bindväv. Massagen stimulerar på ett positivt sätt blodtillförseln till de korta och ibland krampande mjukdelsstrukturerna, vilket förbättrar hundens muskelaktivitet och rörelseuttag samt verkar smärtlindrande. En kort och krampande muskel kommer att motverka hundens möjligheter till goda rörelser. En spänd muskel har även sämre reaktionsförmåga och har därmed svårare att reagera snabbt om hunden behöver parera en rörelse och ändra rörelseriktning. Korta, spända muskler skapar ofta kramp och smärta som i sin tur i förlängningen ofta leder till att hunden kompensatoriskt väljer att inte lägga belastning och ta ut rätt rörelse.

Många hundar idag lever ett liv med ständigt nya intryck och ibland en hel del stress i vardagen. Dessa hundar mår, precis som vi människor, bra av en stund av lugn och ro. Vi erbjuder därför även avslappningsmassage för din hund.

Vi har lång erfarenhet av att möta och bemöta olika hundindivider. Vi låter alltid hunden vara den som tar den första kontakten. Vi belönar gärna med godis för att göra mötet så positivt för hunden som möjligt och vi anpassar massagetillfället efter vad just din hund tillåter och accepterar just den dagen.

Fotograf Hanna Solstrand

Author