Motivationen att dia lägger grunden för hundens framtida rörelser och kroppskontroll!

Det är väldigt gulligt att titta på valpar och se hur de vecka för vecka klarar allt mer, men visste du att motivationen att dia är avgörande för utvecklingen av rörelseapparaten inklusive hur leder ska utvecklas samt förmågan till framtida goda rörelser, kroppskontroll och support? Både förmågan och driven att kravla sig fram och resa sig upp för att dia skiljer rätt mycket mellan olika raser och olika individer inom en ras. Många valpar kan redan när de är en vecka gamla höja nacke och hals samt aktivt trycka upp överkroppen och bogarna samt dra sig upp med frambenen för att nå spenen. Denna aktivering är väldigt viktig som ett första steg i förmågan till upprätt stående och att röra på sig.

Som regel öppnar valparna ögonen och börjar även kunna höra när de är runt två veckor gamla, då börjar de ofta även aktivera bakdel och bakben mer aktivt för att kunna resa sig upp med bakbenen och börja gå. Hos äldre hundar är det ofta bakdel och bakben som först börjar försvagas medan de fortfarande kan aktivera fram rätt bra även på äldre dar. De funktioner som först anlagts kommer att ha mer bestående och starkare representation i hjärnan (CNS) jämfört med funktioner som utvecklats senare i livet. Hundar, precis som människor, backar i utvecklingen när problem uppstår vilket kan förklara varför besvären vi hittar i inaktivitet och försämrad funktion oftare är i bakkärran.

Förutom arvets inverkan så är det avgörande för att en unghund ska utveckla god ledstatus, med god passform och funktion, att lederna belastas på ett bra sätt och att de med fysisk aktivering och stabilitetsträning bygger upp vältajmade och starka mjukdelar för rörelse och support.

Vi kan ta höftledens utveckling som ett exempel på ledutveckling hos valp och unghund, men detta resonemang gäller för alla leders utveckling. Förmågan att kunna centrera lårbenshuvudet in mot mellersta-främre delen av höftleden under de viktiga första månaderna när ossifieringen sker är avgörande för hur leden ska utvecklas. Lyckas stabiliseringsstrukturerna (muskler, ledband, ligament, ledkapsel, fascior mm) hålla höftkulan centrerad mot ledhålan så kan en höftled med gott djup och god passform bildas när brosket omvandlas till ben och leden formas. Är höftleden däremot för dåligt stabiliserad och belastningstrycket hamnar på ett större område på olika ställen i leden, så skapas ofta en höftled som är grund samt att ledhåla och ledhuvud inte passar så bra ihop med varandra.

Bild tv: Centrerat tryck mot mellersta-främre delen av ledhålan skapar en led med bra djup och passform.Bild th: Dåligt stabiliserad höftled gör att belastningstrycket hamnar på ett större område på olika ställen i leden, vilket ofta skapar en höftled som är grund samt att ledhåla och ledhuvud inte passar så bra ihop med varandra.

Motivationen att dia och med det att kicka igång nervsystemets kommunikation med rörelseapparaten är väldigt viktig för allt som komma skall gällande support, rörelser och  motorisk funktion. I den här filmen ses greyhoundvalpar som är en dag gamla. Lägg märke till att valparna redan reser sig upp och tom står på bakbenen trots att de är så unga. Kan denna förmåga till höftsupport och bakbensstyrka i så tidig ålder ha något att göra med det faktum att greyhounds nästan aldrig har besvär med höftledsdysplasi månntro?

Author

Similar Posts