Lokalen 181028

Färdigställandet av lokalen är på G!

Nya lokalen börjar ta form! Nu är snickaren färdig med ommålningen av väggarna och nybygget av rummet för vattentrasken. I veckan som kommer ska el och vatten dras till det nya rummet för vattenlöpbandet samt att jobbet med mattläggningen i rehabsalen och övriga rum påbörjas.

Efter det är de ”stora” jobben gjorda och jag kan börja pimpa med inredningsdetaljer 🙂

 

Author

Similar Posts