Eva-Marie Janelo, Dipl. akupunktör och Cert. laserterapeut

Eva-Marie utbildade sig till massageterapeut vid Axelsons Institut i Köpenhamn 1994 och öppnade egen mottagning i Lund samma år. Några år senare påbörjade hon en femårig akupunkturutbildning vid Nei Jing Akademin i Enköping där hon tog sin akupunkturexamen 2002. Under sin studietid kom hon i kontakt med medicinsk laser och köpte då sin första laserpenna för att kunna erbjuda nålrädda personer akupunkturbehandling med laser i stället för nål. Hennes intresse för medicinsk laser växte och under 2008 beslutade hon sig för att certifiera sig i lasermedicin genom Svenska Laser-Medicinska Sällskapet. Studierna omfattade laserfysik och biomekanismen bakom medicinsk laser.

I samband med denna utbildning väcktes hennes nyfikenhet på om olika våglängder och styrkor möjligtvis hade olika effekt när man behandlade akupunkturpunkterna. Den svenska lasertillverkaren Irradia gav henne möjlighet att få tillgång till teknisk utrustning så att hon kunde undersöka hur olika våglängder och styrkor påverkade akupunkturpunkterna.
Efter fyra års klinisk utvärdering hade hon kommit fram till att både val av vågländ och styrka på lasern hade avgörande betydelse vid behandling på punkterna. De kliniska erfarenheterna hämtade hon in genom att behandla människor med laserakupunktur, men även genom behandling med laserakupunktur på hästar, hundar och katter. Då djur alltid har varit närvarande i Eva-Maries liv blev det naturligt för henne att även omfatta djur i sin kliniska utvärdering av laserakupunktur. För att kunna göra detta möjligt drev hon mellan 2008-2010, parallellt med sin humanklinik, en liten akupunkturmottagning för hundar och katter i Eskilstuna.

Utbildare

I samarbete med Irradia har Eva-Marie varit delaktig i att utveckla den utrustning som Irradia har tagit fram specifikt för ändamålet laserakupunktur.
Eva-Marie anlitas sedan många år tillbaka av Irradia som utbildare i laserakupunktur i Sverige. Hon ger även utbildning i laserakupunktur i egen regi utomlands.

Författare och föreläsare

Förutom sin kliniska verksamhet är Eva-Marie mycket ute och föreläser om kinesisk medicin samt är författare till två böcker. ”Känslomässiga Ärr – Läkning genom Österländsk Visdom” publicerad 2012 och ”Varför krångla till det? Vegetarisk matlagning med hälsan i fokus” publicerad 2016

Förtroendeuppdrag

Mellan åren 2015-2019 var Eva-Marie förtroendevald förbundsordförande i Svenska Akupunkturförbundet-TKM.
Samarbete med Sport Dog Academy Eva-Marie samarbetar med Sport Dog Academy som extern konsult.
Läs mer om Eva-Marie och hennes företag Neosoma på hemsida: www.janelo.se