Rörelseapparaten och nervsystemet

När vi talar om rörelseapparaten avses skelettet, lederna, musklerna och andra mjukdelar. För att rörelseapparaten ska kunna fungera krävs ständig kommunikation med nervsystemet.

Hur väl kommunikationen i det neuromuskulära systemet fungerar avgör individens funktion och kvaliteten på kroppskontrollen och rörelserna. Vid god motorkontroll, dvs god funktion i det neuromuskulära systemet, råder harmoni mellan rörelser och dynamisk stabilitet vilket skapar säkra och effektiva rörelser med minimal energiförbrukning. Dynamisk stabilitet betyder att individen förmår att hitta ny stabilitet i alla ledområden i varje rörelseskiftning genom hela rörelsekedjan.

Author