Smärta är ofta det symtom som kommer sist i förloppet när det gäller besvär från rörelseapparaten och det kan gå relativt lång tid innan det syns att hunden har ont. Ibland märks en viss stelhet, men ingen smärtyttring. Smärta från rörelseorganen är ofta en produkt av kompensatorisk överbelastning.

Det vi inte tar ut i rörelse eller stabilitet i ett område tar vi alltid kompensatoriskt ut i ett annat område av kroppen, vare sig vi är hund eller människa. Om det exempelvis finns ett område med ledrörelseinskränkningar så är det vanligt med ett felaktigt eller försämrat nervsignalflöde från detta område, vilket kan göra att en muskel som till exempel ska jobba med stabiliteten slutar att göra sitt jobb. Då kan ett annat ledområde och andra muskler tvingas börja dubbeljobba för att försöka skapa en rörelse. Rörelsen kanske inte blir optimal med denna kompensatoriska strategi men det är den bästa rörelsen centrala nervsystemet kan skapa utifrån de givna förutsättningarna, dvs den input den får från kroppen.

På Sport Dog Academy strävar vi efter att se alla patienter som de unika individer de är och därmed behöver varje individ sin egen behandlings- och träningsplan. Vi nöjer oss inte med att endast behandla en lokal kompensation utan vår målsättning är att för varje individ hitta den bakomliggande orsaken till besväret och sätta in våra resurser av behandlings- och träningsalternativ där. Hittar vi orsaken och kan återställa normal funktion i individens rörelseorgan, så är vi övertygade om att vi inte behöver lägga så stort fokus på kompensationerna, de kommer att försvinna av sig själva eller kräva endast kortvarig behandling.

Även efter att en skada har läkt ut är det vanligt att hunden undviker att belasta en svag och kanske tidigare smärtande muskel varpå andra muskler får dubbeljobba kompensatoriskt. Rädsla för rörelse och rädsla för smärta är vanligt både hos oss människor och hos hundarna. Vi har specifikt framtagna övningar för att hjälpa hunden att komma över rädslan att våga ta ut en rörelse igen.

Author