SDA certifierad medicinsk massaterapeut hund och certifierad laserterapeut hund

Utbildningsbeskrivning

Utbildningen till SDA certifierad medicinsk massaterapeut hund och certifierad laserterapeut hund är på deltid under ett år. Utbildningen består av 10 fysiska träffar på vardera tre dagar (tors-lör), däremellan bedrivs studier på hemmaplan. Utbildningen bedrivs med hjälp av lärarledda teori- och praktiklektioner, tentamensskrivningar, grupparbeten, skriftligt examensarbete samt praktiskt prov. Varje utbildningsblock inleds med skriftlig tentamen av föregående utbildningsblock.

Utbildningen inleds med allmän anatomi, därefter varvas efterföljande utbildningsblock med både praktik och fördjupad anatomisk teori. Utbildningens anatomidel är omfattande, men lika viktigt anser vi det vara att eleverna blir säkra i sin palpationsteknik och “hands-on-kunskaper”.  Anatomi, enligt Sport Dog Academys filosofi, innefattar delvis den traditionella kunskapen om enskilda musklers ursprung och fästen, men för att korrekt förstå rörelsemekanik går den också bortom den och ser till kroppen som en samverkande helhet – detta går som en röd tråd genom utbildningen. Eleverna får bl a lära sig både klassisk massage, idrottsmassage samt terapeutisk stretching. Utöver det får eleverna även lära sig om betydelsen av fascia och specialtekniker för att släppa på fascia- och muskelspänningar. Eleverna kommer även att  få lära sig grunderna i kinesiotejping på hund, samt terapeutisk laserterapi på hund. Möjlighet ges att certifiera sig som laserterapeut på hund. För att klara utbildningsmålen krävs det att du som elev även på hemmaplan kan avsätta tid för egna studier och praktik mellan de fysiska träffarna.

Lärarpresentation

Utbildningsansvarig: Leg kiropraktor och hundkiropraktor Eva Solstrand, grundare av Sport Dog Academy

Ansvarig för utbildningen är Eva Solstrand, som har gått den femåriga kiropraktorutbildningen på Skandinaviska kiropraktorhögskolan och är av Socialstyrelsen legitimerad kiropraktor. Eva har under många år jobbat med kiropraktisk behandling och rehab för människor, både på den egna kliniken Solstrands kiropraktik & rehab och även som konsult på Nynäs Rehab Center. Eva har även en specialistutbildning med inriktning på hund- och hästkiropraktik från the International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC) i Tyskland. Utbildningen vid IAVC är öppen för legitimerade kiropraktorer och veterinärer. Utbildningen omfattar teoretiska och praktiska kurser med kiropraktisk och veterinärmedicinsk inriktning. 

Eva är också diplomerad hundmassör från Axelson Animal Massage School samt diplomerad massör på humansidan av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Under de senaste åren har Eva gått en vidareutbildning i DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization), som omfattar funktionell rehabilitering och friskvård, på the Prague School of Rehabilitation and Manual Medicine.

Utbildningssamordnare: Cert hundfysioterapeut, dipl hundmassör och dipl hundakupunktör Elin Christiansson, Sport Dog Academy

Elin är utbildningssamordnare och elevernas kontaktperson vid alla praktiska frågor som rör utbildningen. Elin är utbildad hundfysioterapeut vid ReDog, diplomerad hundmassör från Axelsons Animal Massage School, diplomerad hundakupunktör enligt TCVM (Traditional Chinese Veterinary Medicin) vid TCM Akupunktur och Utbildningscenter, samt har läst en rad vidareutbildningar i bl a idrottsmassage human, dornmetoden, laserakupunktur, akupressur för hund och reflexologi för hund.

Övriga lärare:

Leg djursjukskötare och cert hundfysioterapeut Marie Söderström, Dynamic Rehab & Sport

Marie är i grunden legitimerad djursjukskötare och har sedan vidareutbildat sig till certifierad fysioterapeut smådjur och certifierad hundfysioterapeut. Utöver detta är Marie även utbildad EHFA Licensierad personlig tränare PT, idrottsmassör samt att hon är licensierad mental tränare. Marie är sedan många år tillbaka en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare inom områden som hundrehabilitering, fysträning för hund, träningsfysiologi och mentalträning. Marie har, tillsammans med medförfattare, skrivit tre böcker: Hundmassage & Stretching, Fysträning för hund och Rehabilitering för hund. Marie arbetar på Sport Dog Academy en dag i månaden och bedriver därutöver ett eget företag inom rehab och sport för både hundar och människor, men har i många år dessförinnan varit verksam främst inom hundrehab på ett flertal djursjukhus samt varit utvecklingsansvarig för rehab inom Anicura Östergötland.

Leg veterinär Claire Nicol, Anicura Regiondjursjukhuset Bagarmossen

Claire Nicol är legitimerad veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, intensivvård och anestesi. Just nu jobbar Claire på Anicura Regiondjursjukhuset Bagarmossen men hon har tidigare arbetat på andra djursjukhus såväl i Sverige som i Storbritannien och USA.

Leg veterinär Ann-Marie Appel,Tyresö djurklinik

Ann-Marie Appel är legitimerad veterinär vid Tyresö djurklinik. Ann-Marie arbetar bl a med hältutredningar. Ann-Marie har arbetar som veterinär i många år, var tidigare verksam vid 

bl a Nacka Djurklinik och som Zooveterinär på Skansenakvariet.

Etolog och hundinstruktör Irene Westerholm, Hundläroverket

Irene Westerholm är utbildad etolog vid Stockholms Universitet och driver företaget Hundläroverket AB. Under snart 20 yrkesverksamma år inom hundträning och hundägarutbildning har verksamheten fokuserat mycket kring hur fysisk aktivering kan bidra och öka det mentala välmåendet hos hundar. Hemma finns för närvarande tre american pit bull terrier och en patterdale terrier, som tävlats och tävlas i tävlingslydnad, agility och weightpull.

Utbildningsblockens indelning:

Block 1: Presentation, övergripande skelett- och ledlära, övergripande myologi samt palpation

 • Presentation av utbildningen och utbildningens upplägg
 • Övergripande skelett- och ledlära
 • Övergripande myologi
 • Lugnande bemötande och hantering
 • Introduktion palpation

Lärare: Eva Solstrand och Elin Christiansson

Block 2: Hunden som art, domesticering och stress hos hund samt allmän massageteori och de klassiska massagegreppen

 • Hunden som art och stress hos hund
 • Allmän massageteori och de klassiska massagegreppen (teori och praktik på varandra och på våra hundar)
 • Grupparbete, domesticering av hund: hur ser hundens naturliga rörelsemönster ut? Hur lever hundar idag? Hur påverkar dagens livsstil hundens förmåga till naturlig rörelse och naturligt beteende? Hur ser morgondagens belastningar på hunden ut? Hur påverkas hundarna av den träning och den stimuli vi erbjuder dem?

Lärare: Irene Westerholm, Elin Christiansson och Eva Solstrand

Block 3: Hundens inre organ, endokrinologi samt introduktion neurologi

 • Visceral anatomi och fysiologi, viscerosomatiska besvär
 • Endokrinologi: hundens hormonsystem och hormonproducerande organ, kroppens tillverkning, utsöndring och påverkan av hormoner, samverkan mellan hormonsystem och nervsystem och hormonsystemets påverkan på psyket
 • Vanliga besvär från de inre organen och endokrina besvär
 • Introduktion neurologi och neurologiska tester

Lärare: Eva Solstrand och Claire Nicol

Block 4: Ortopedi, lymfsystemet, dermatologi, sjukdomslära och hygienrutiner

 • Introduktion ortopedi och dermatologi
 • Vanliga ortopediska och dermatologiska besvär
 • Hygienrutiner för att motverka smittspridning
 • Lymfsystemet och de viktigaste lymfnoderna, lymfmassage
 • Unghunden och den åldrande hunden, att tänka på vid massage

Lärare: Eva Solstrand, Ann-Marie Appel och Elin Christiansson

Block 5: Fördjupning i hundens huvud, käke, nacke, bog och framben, fördjupning i hundens bröstrygg, bål och buk

 • Hundens huvud, käke, nacke, bog och framben; fördjupad anatomi och fysiologi samt de vanligaste skadorna och sjukdomarna i regionen
 • Hundens bröstrygg, bål och buk; fördjupad anatomi och fysiologi samt de vanligaste skadorna och sjukdomarna i regionen
 • Klassisk massage av hundens huvud, käke, nacke, bog och framben
 • Klassisk massage av hundens bröstrygg, bål och buk

Lärare: Eva Solstrand och Elin Christiansson

Block 6: Fördjupning i hundens ländrygg, bäcken och bakben samt kinesiotejping

 • Hundens ländrygg, bäcken och bakben: fördjupad anatomi, fysiologi samt de vanligaste skadorna och sjukdomarna i regionen.
 • Klassisk massage av hundens ländrygg, bäcken och bakben
 • Kinesiotejping på hund, teori och praktik

Lärare: Eva Solstrand och Elin Christiansson

Block 7: Hundsporter och de vanligaste skadorna hos sporthunden samt grundläggande träningslära.

Praktikdag på hunddagis med massage, terapeutisk stretching och tejping. Fördjupad neurologi  

 • Lärarledd praktikdag på hunddagis, massage, terapeutisk stretching och tejping
 • De vanligaste hundsporterna, vanliga spännings- och belastningområden som hör dessa till samt hur man behandlar dessa med massage och stretch (idrottsmassage).
 • De vanligaste skadorna hos sporthunden.
 • Grundläggande träningslära och ge hemgångsråd till djurägaren
 • Fördjupad neurologi och manuella tekniker

Lärare: Marie Söderström, Eva Solstrand och Elin Christiansson

Block 8: Läran om fascia, myofascial release, positional release, triggerpunkter och stresspunkter

 • Fascia, anatomi och fysiologi och de myofasciella meridianerna
 • Myofascial release och Positional Release (Strain Counterstrain)
 • Triggerpunkter och stresspunkter
 • Praktik: myofascial release, positional release, behandling av triggerpunkter och stresspunkter

Lärare: Eva Solstrand och Elin Christiansson

Block 9: Workshop rörelseanalys samt laserterapi; teori och praktik

 • Workshop rörelseanalys: vad ska man titta på? Individuella sätt att röra sig på? rörelse vs. belastning, är fyndet något vi bör ta hänsyn till?
 • Laserteori; vilka slags åkommor och besvär kan man behandla med terapeutisk laser? Hur beräknar man doser, väljer rätt våglängd med m.m? Hur kan man kombinera laser med massage?
 • Forskning om laser och laser som friskvård
 • Genomgång av olika lasrar
 • Praktik: terapeutisk laserbehandling
 • Möjlighet att certifiera sig som laserterapeut på hund

Lärare: Irradia, Marie Söderström, Eva Solstrand och Elin Christiansson

Block 10: Teoretiskt och praktiskt slutprov. Kundbemötande, etik och journalföring samt starta eget

 • Teoretiskt slutprov
 • Praktiskt slutprov
 • Kundbemötande, etik och journalföring
 • Kundbemötande och journalföring
 • Starta eget företag och marknadsföring
 • Avslutningsfest och utdelning av certifikat (fredag)

Lärare: Eva Solstrand och Elin Christiansson

Utbildningsmål

Eleven ska vid slutförd utbildning inneha omfattande och mycket goda kunskaper i hela hundens hundens anatomi, eleven ska känna till massagens historia, kontraindikationer för massage och vad forskningen säger om massage. Eleven ska mycket väl behärska de klassiska massagegreppen, och kunna anpassa dem till både avslappningsmassage, idrottsmassage och medicinsk massage. Eleven ska även ha god kunskap om andra manuella behandlingstekniker. Eleven ska ha god kunskap om hundens vanligaste sjukdomar och hur dessa behandlas veterinärmedicinskt. Eleven ska känna till de vanligaste hundsporterna och hur dessa belastar hunden muskulärt. Eleven ska ha mycket god förståelse för betydelsen av fascia och rörelsemekanik, och goda kunskaper i specialtekniker för att behandla fascia. Eleven ska behärska avancerad palpationsteknik och grundläggande rörelseanalys och förstå när hunden bör remitteras vidare till veterinär. Eleven ska känna till vanliga trigger- och stresspunkter hos hunden och hur dessa behandlas. Eleven ska ha mycket god kunskap om laserterapi och hur man behandlar med laser. Eleven ska kunna utföra kinesiotaping på vanligt förekommande muskel- och ledproblem. Eleven ska ha god kunskap om hunden som art och om stress hos hund. Eleven ska ha grundläggande kunskaper om träningslära och kunna ge hemgångsråd i samband med massagebehandling. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i kundbemötande, etik och journalföring.

Efter utbildningen kommer eleven ha en för marknaden unik kompetens och kunna starta eget företag som medicinsk massageterapeut och laserterapeut för hund, alternativt bli anställd på en hundrehabiliteringsklinik. Eleverna kommer även att erbjudas företräde till kommande fortbildningskurser för yrkesverksamma terapeuter som kommer att hållas i Sport Dog Academys regi.

Kurslitteratur

Följande litteratur ingår i utbildningskostnaden och är obligatorisk läsning:

 • Knutas, Maria, “En kropp i balans, lärobok för blivande hundmassörer”
 • Walker, Heather, “Dog Anatomy – A Photo Atlas”
 • Kurskompendier med egenskrivet material från Sport Dog Academy

Rekommenderad läsning (ej obligatorisk)

 • Dog Anatomy 3D (app)
 • Fischer S, Martin & Lilje E Karin, “Dogs in Motion”
 • Robertson, Julia & Mead, Andrew, “Physical Therapy and massage for the dog”
 • Robinson G, Narda, “Canine Medical Massage: Techniques and clinical applications”

Praktisk information

Som elev blir du inbjuden till en sluten Facebook-grupp där alla utbildningens deltagare kan samverka med varandra och med sina lärare.

Lunch medtages själv, enklare rätter finns att köpa till självkostnadspris.

Det går bra att ta med sin hund på utbildningen, medtag egen tygbur, vattenskål och filt.

Kontakta oss om ni behöver hjälp att ordna boende.

För att fortsätta inneha titeln “SDA Certifierad Medicinsk Massageterapeut Hund” ska omcertifiering ske var 3:e år.