|

Spända höftböjare

Korta och spända höftböjare

Det är vanligt att hundar som går med krum rygg och inte skjuter på fullt ut med bakbenen är korta och strama i sina höftböjare. Hundägare får ofta rådet att stretcha hundens höftböjare. Vilka muskler är det då som vi menar när vi säger att hunden har korta höftböjare och varför är det vanligt att hunden någon gång under sitt liv blir kort, spänd och får kramp i dessa muskler?

Här har ni min syn på saken!

 

Vadå höftböjare?

De muskler som vanligtvis avses när vi talar om höftböjarna är iliopsoasmuskeln. Iliopsoas består av två muskler, nämligen psoas major och iliacus. Iliopsoas ursprung är ländryggskotorna och fästet på muskeln är högt uppe på insidan av lårbenet. Traditionellt sett har vi alltid tittat på vad den här muskeln gör när benet är i en pendelrörelse, dvs när muskeln drar ihop sig så närmar sig lårbenet ländryggen vilket gör att muskeln hjälper till att böja hundens höftled.

Iliopsoas-både en höftböjare och en länd- och bäckenstabilisator

Iliopsoas har helt skilda funktioner om man tittar på det ben som är i luften i en pendelrörelse och det ben som är i marken. Som jag tidigare beskrev så jobbar iliopsoas, på den sida där bakbenet är i en pendelrörelse i luften, med att böja höften men också med att föra bålen framåt i drivet i steget. På det andra bakbenet, där tassen är i marken, har muskeln en helt annan funktion nämligen att skapa stabilitet i ländrygg och höftled.

Stretcha höftböjarna

Det finns många sätt att stretcha en muskel på en hund men vanligast är att hunden antingen stretchas stående eller liggande på sidan. Det finns även en mängd teorier om stretching och nyttan av att stretcha. Ofta sägs det att det är bra att stretcha en muskel för att förlänga den, att få bort kramp, att inte få träningsvärk och att förebygga skada. De positiva effekterna av stretching är omdiskuterade, speciellt på humansidan. Många studier har gjorts och de flest av dessa studier kommer fram till att stretching inte har någon effekt vare sig på att långtidsförlänga en muskel eller verka skadeförebyggande. Stretching gör inte att vi får mindre träningsvärk.

…men varför ska vi då stretcha en muskel?

Det finns studier som visar viss positiv effekt ändå när det gäller att förebygga skada. Man har även sett att om en individ får artros så är det bra att stretcha, eller om du så vill kalla det rörelseträna, musklerna kring den artrosdrabbde leden för att bevara ledrörligheten. Vid artros upplevs ofta stelhet och smärta som kommer och går. Detta kan göra att både människor och hundar börjar undvika att ta ut rörelser av rädsla för smärta. Om vi inte använder en led så kommer vi snart inte att kunna ta ut rörelse i den. Det är inte enbart artrosen som stoppar rörligheten utan minst lika mycket begränsas rörligheten av att centrala nervsystemet (CNS) börjar begränsa kommunikationen med ledområdet varpå muskelfästen, ledkapslar och andra mjukdelsstrukturer också bli stramare. Det här blir en ond cirkel, ju mindre rörelse hunden tar ut i en led desto mer kommer strukturer att begränsa rörligheten i leden. Här kan stretching hjälpa till att hålla kommunikationen med CNS alert och se till att mjukdelsstrukturerna inte blir stramare än nödvändigt.

Varför blir hunden spänd i höftböjarna?

I min värld är lösningen på hur vi kommer tillrätta med spända höftböjare inte att stretcha iliopsoas. För mig är det lokal symtombehandling. CNS styr om en muskel ska vara spänd eller inte och CNS känner inte till enskilda muskler. CNS känner till rörelser och de länkar av olika muskler som behöver aktiveras för att utföra en rörelse.

Svaret på varför muskelspänning uppstår är många gånger försämrad rörelsekvalitet. Iliopsoas kan bli spänd pga att något stör rörelsekvaliteten när hunden ska aktivera höften likväl som när muskeln ska hjälpa till att stabiliera ländrygg och höftled. Orsaken kan finnas lokalt, exempelvis att hunden fått en skada på just iliopsoas, men orsaken kan även vara att ett helt annat område i hundens kropp inte fungerar som det ska. Med det senare resonemanget skulle höftböjarmuskeln kunna vara spänd för att hunden är stel i motsatt sidas höft, att hunden har en skada i bogen, att hunden är svag i de bålstabiliserande musklerna eller att hunden har problem med prostatan. Alla dessa tänkbara orsaker kan ge upphov till att iliopsoas kompensatoriskt blir kort och spänd. Att göra höftböjaren spänd kan då vara CNS bästa strategi att hålla ihop hundens kropp när något annat stör rörelseprogrammen.

 

Every task is a full body task. Problem på ett ställe kommer alltid att påverkar hela kroppen.

 

Ha en härlig helg med era härliga vänner!

Eva

Author

Similar Posts