Tåhävningar stärker hand- och tåleder

Har du en hund som har svaga handleder/karpalleder och besvär med tåleder fram?

Det går att minska dessa besvär, oavsett om din hund är valp, mitt i livet eller äldre, men störst möjlighet till förbättring får du oftast om du börjar med stärkande träning redan under valp- och unghundstiden. Även små förbättringar för den äldre hunden där den blir starkare i handleder och tåleder gör stor nytta för din gamle väns livskvalitet och rörelseglädje. Det är en stor vinst för den äldre hunden att bromsa upp en negativ utveckling där tår och handleder alltmer försvagas. Blir hunden lite starkare genom att support och proprioception förbättras minskar risken för överbelastningsbesvär och artros.

Fransysk frambensställning, lokal eller kompensatorisk överbelastning?

Förmågan att hålla handleder och tår i en funktionell position är en komplex biomekanisk uppgift. Det finns mängder av leder, muskler, ligament och fasciastrukturer i hundens kropp som påverkar hur mycket belastning som läggs på handleder, tassar och tår. Överbelastningen på frambenen kan vara ett lokalt problem till följd av ledvinklar, svaga muskler, trauma mot tassar etc. Det kan också vara så att fram kompensatoriskt överbelastas för att någon annan del av hundens kropp inte gör sitt jobb med att skapa bra rörelser och support.

Rak benställning till vänster i bild och fransysk benställning till höger i bild. Fransysk benställning kallas även valgusposition och orsakas av svaga handleder o/e hur hunden är vinklad i handleder/karpalleder

Böjsenorna blir överbelastade när totalen inte fungerar

Om hunden, oavsett av vilken orsak, börjar gå med utåtvridna framtassar och nedsjunkna handleder kommer detta att överbelasta både lederna i handleder och tår samt att musklerna i området, främst böjarmusklerna (Flexor digitorum superficalis och Flexor digitorum profundus) och därmed överbelastas även tåböjsenorna varpå de kan börja skapa smärta i steget när hunden går.

Underbensmusklerna flexor digitorum superficalis och flexor digitorum profundus bildar ytliga och djupa böjsenorna i framtassen

Hur kan vi hjälpa hunden med att stärka handleder och tåleder fram?

Enligt min erfarenhet så måste vi jobba med hundens totala stabilitet för att komma tillrätta med besvär med svaga handleder och överbelastning på handleder och tåleder. Symtomen ses lokalt men orsaken är ofta central. Av någon anledning, ett besvär med rörelseuttag eller supportfunktion någonstans i kroppen, har hjärnan börjat säga nej tack till att bära upp hundens handleder och “fotvalvet” i mellanhand och tåleder fram. Genom att sänka belastningen, göra det lättare för hunden, läs hjärnan och centrala nervsystemet, att hitta rätt vinkel på handleden och tassplaceringen kan vi riva bort filtret i hjärnan som säger att hunden inte kan belasta frambenen rakt och med god support.

Övningen “Tåhävningar” gör din hund starkare i handleder och tår

Övningen “Tåhävningar” hjälper många hundar att förbättra styrkan och supporten i handleder/karpalleder och frambenstår. 

Steg 1: Börja med att göra övningen så lätt som möjligt, står hunden med framtassarna lite högre än baktassarna så minskar belastningen på handlederna. Står hunden med framtassarna lite i framåtlutningen på halvbollarna, eller den omkullfallna trädstammen ute, så minskar också belastningen på handlederna och tårna. Hunden kan till en början bara stå statiskt på halvbollarna, börja med att försöka få hunden att stå kvar i 20-30 sek, gör 3 reps. Därefter kan tiden gradvis utökas. Viktigt att inte öka tiden för snabbt, din hund ska orka hålla handlederna rakare och bära upp fotvalvet i mellanhand och frambenstår. Börjar hunden sjunka ihop i mellanhand och tår samt åter utåtvinkla handlederna, gör övningen kortare tid.

Steg 2: Hunden står kvar i samma position, med framtassarna på halvbollarna som är placerade lite högre än baktassarna som står på fast underlag. Locka hunden att börja luta sig framåt och tillbaka i neutralposition. Gör inte fler repetitioner än du ser att din hund klarar att stå kvar med rakare handleder och bra kontroll på framtassarna.

Steg 3: När hunden klarar att göra fg steg med god tasssupport och rakare handleder kan övningen försvåras ytterligare om halvbollarna ställs på golvet så att framtassar och baktassar är i samma nivå. Övningen blir också mer utmanande om framtassarna står mer mitt på halvbollarna, i tidigare steg var framtassarna placerade i framåtlutningen på halvbollarna.

Önskar er stort lycka till med att stärka era fina hundars handleder och framtassar!

Fredagsmys efter fredagsfys, trevlig helg!

Author

Similar Posts