Fotograf Anna Persson

Upplägg av fysplan

Boka gärna in din hund för att få hjälp att lägga en individuell plan för just din hunds behov av fysträning.

Besöket börjar med att du som hundägare får berätta om hundens rörelser, om du noterat att hunden har svårt för någon speciell rörelse i vardagen eller vid träning.

Vi vill även få information om hunden på något vis är sig olik i vardagen. Efter detta görs gånganalys samt funktions- och stabilitetsanalys.

Utifrån den information vi får från anamnesen, studien av hundens rörelser och stabilitet samt hundens led- och muskelstatus tar vi fram en riktad fysplan som är unik just din hund.

Vid återbesöket utvärderas resultatet av hur din hund svarat på de fysövningar den fått.

Author