Upplägg av rehabplan

Om din hund har skadat sig, nyss blivit opererad för besvär från rörelseapparten eller om den uppvisar rörelsestörning hjälper vi dig gärna med att ta fram en rehabplan som är uppbyggande för just din hund och hjälpa er med individuell rehabiliteringsträning i vår välutrustade rehabanläggning, så att din hund så snart som möjligt ska komma tillbaka i god form.

Besöket börjar med att du som hundägare får berätta om hunds rörelsestörning, skada eller operation. Vi vill även få information om hunden efter skadan eller rörelsestörningens uppkomst på något vis varit sig olik i vardagen. Efter detta görs gånganalys samt funktions- och stabilitetsanalys av hundarna. Utifrån den information vi får från anamnesen, studien av hundens rörelser och stabilitet samt hundens led- och muskelstatus tar vi fram en riktad rehabplan som är unik just din hund.

Vid återbesöken utvärderar vi kontinuerligt progressen för att vara säkra på att din hund svarar bra på rehabiliteringen. Om vi bedömer att förbättringen av rörelserna inte sker i förväntad takt kommer vi att sätta in andra rehabiliteringsalternativ tills vi ser att hunden verkligen svarar bra på behandling och specifika övningar.

Varje hund är unik, alla rehabövningar och alla behandlingsmetoder passar inte alla hundar.

Fotograf Hanna Solstrand

Author