• Heldagsutbildning för yrkesverksamma: Water Treadmill vid rehabilitering och friskvård av hund, söndagen den 9 februari 2020, se mer info under aktuell submenyn.
  • Heldagsutbildning för yrkesverksamma: Ledpalpation, steg 1 Rygg, lördagen den 15 februari, se mer info under aktuell submeny.
  • Yrkesutbildning: SDA certifierad medicinsk massaterapeut hund och certifierad laserterapeut hund