WATER TREADMILL (VATTENTRASK)

Watertreadmill (WTM, vattentrask) är ett vattenlöpband där hunden i uppbyggande syfte rehab- och fystränas. Med denna typ av hydroterapi kan man med hjälp av individuellt anpassat vattendjup samt hastighet och lutning på bandet stimulera och förbättra hundens rörelsefunktion. Träningen på WTM görs under kontrollerade former och tillsammans med kunnig personal för att träningen verkligen ska förbättra din hunds rörelser. Vid träning med WTM är det lättare att kunna få hunden att verkligen ta ut rörelseomfång och steglängd. WTM kan användas i rehabsyfte för hundar som har en rörelsenedsättning, hundar som varit skadade eller för hundar som behöver komma igång med sina rörelser efter en operation. WTM passar även bra för fys- och konditionsträning av hunden.

Att både kunna läsa hundens rörelser och att se vid vilken vattennivå hunden, vid just detta träningstillfälle, klarar av att stabilisera sina rörelser som bäst, ställer stora krav på terapeutens kunskap och erfarenhet.

På Sport Dog Academy har vi både djupgående kunskap och lång erfarenhet vilket gör att vi kan erbjuda din hund individuella och adekvata fys- och rehabinsatser.

 

Bokningsinfo och prislista Water treadmill:

Välkommen att boka tid för Water treadmill (WTM) genom att klicka på knappen Boka tid. Beroende på din hunds behov kan du välja antingen 30-minuters träning i friskvårdssyfte på vattenlöpbandet eller 45-minuter för rehab i vår WTM. Vid 45-minuters rehabvattenträning ingår även laserbehandling eller elterapi om din hund behöver det.

Om du vill köpa ett stämpelkort med 10 ggr WTM så kan du säga till någon av våra medarbetare om detta vid det första tillfället då din hund är inbokad på WTM. Du kan även maila oss i förväg på info@sportdogacademy.se om du är intresserad av ett 10-gångers kort. Oavsett om du väljer att betala per gång din hund tränar i vår WTM eller om du har ett 10-gångers kort så bokar du tid per gång på Boka tid på vår hemsida. Har du stämpelkort stämplar vi det vid varje tillfälle då din hund vattentraskar hos oss.

Boka REHAB enskilda tillfällen 45 min , 650,00 kr

Vid varje enskilt tillfälle kan din hund få något av alternativen WTM/ Laser/ Elterapi/ Massage

Behandlingen anpassas efter hundens behov vid behandlingstillfället.

1 gång: 650 kr

Stämpelkort 10 ggr: 5900 kr

Boka FRISKVÅRD enskilda tillfällen 30 min , 550,00 kr

Vid varje enskilt tillfälle kan din hund få något av alternativen friskvårds-WTM/ Laser/ Massage.
Alternativ väljs utifrån din hunds behov vid aktuellt besök.

Behandlingsalternativet gäller endast som förebyggande friskvård för friska hundar. Behöver din hund rehab så boka alternativet REHAB enskilda tillfällen istället.

1 gång: 550 kr

Stämpelkort 10 ggr: 4900 kr